W celu poprawienia jakości usług oraz poprawnego korzystania strony nasz sklep internetowy używa plików cookies. Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Regulamin Darmowa dostawa

REGULAMIN PROMOCJI

DARMOWA DOSTAWA 20.06.2019

w sklepie internetowym www.obagstore.pl


1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Darmowa dostawa’’( ,,Promocja ”) jest F.U.H Barbara Pękacka z siedzibą w Warce, przy ul. Zawadzkiego 19, 05-660 Warka, NIP: 797-127-17-80, REGON: 141207074 (,,Organizator ”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.obagstore.pl (,,Sklep internetowy”) od 20.06.2019 r. do 23.06.2019 r.

3. Promocja dotyczy zakupów wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym www.obagstore.pl oraz wszystkich opcji kosztów dostawy. Koszt dostawy jest ponoszony przez Organizatora.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym jednorazowego zakupu.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi w Sklepie internetowym www.obagstore.pl, w czasie trwania Promocji. Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu internetowego www.obagstore.pl

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klientów z tytułu rękojmi.

9. W momencie zwrotu Organizator zwraca jedynie kwotę jaką Klient zapłacił za produkt lub produkty zakupione przez Klienta.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2019 r.

1