Informujemy, iż korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników >>

Reklamacje

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu nowego produktu.

Sposób składania reklamacji:

Jeśli chcesz złożyć reklamację skorzystaj z elektronicznego systemu rejestracji i obsługi reklamacji, który jest dostępny po kliknięciu w następujący link:

ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI I OBSŁUGI REKLAMACJI OBAG POLSKA

Po dokonaniu rejestracji reklamacji w systemie, reklamowany towar wraz z wygenerowanym protokołem/lub numerem reklamacji, odeślij na adres O bag Polska, Radzanów 54A, 26-807 Radzanów.

Firma O bag Polska ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni.

Reklamację możesz również złożyć w naszych firmowych Salonach stacjonarnych:
https://www.obagstore.pl/salonystacjonarne

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Po wykryciu wady macie państwo prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady;

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Prosimy o dostarczenie rzeczy wadliwej na adres (O bag Store, Radzanów 54A, 26-807 Radzanów). Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi nasza firma, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym, stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres poczty elektronicznej: bok@obagstore.pl

Warunki zwrotów oraz reklamacji obowiązujące dla zamówień złożonych do 24 grudnia 2014 r.

1